Skip to content

Radar arkitektur har sedan första dagen varit en viktig del av olika forskningsprojekt med en tät koppling till olika universitet, högskolor och forskningsinstitut samt statliga verk. Grunden till engagemanget är vår nyfikenhet och strävan efter att bidra till bättre lösningar i projekt och en långsiktig strävan att bygga kunskap för i branschen.

Forskning

Kontorets forskningsprofil handlar i första hand om kunskapande relationer i planering, stadsbyggnad och stadsliv och tidigare projekt har bl.a. handlat om komplexitet i utveckling av stationssamhällen; om sociala innovationer i urbana miljöer i en Europeiskt jämförande kontext och om Göteborgs utveckling i det regionala sammanhanget. En viktig milstolpe i vår forskning resulterade i  utgångspunkter och metoder för Evidensbaserad stadsutveckling, i samarbete med bl.a. Urbanivation, RISE och Malmö Högskola.

Är du intresserad och vill veta mer av vad vi har gjort, kontakta Oskar Götestam, VD.

Ett urval av forskningsinsatser
 • Ansökningsstöd för hållbar stadsutveckling
 • Solcellsprojektet – stöd för del av Malmös energistrategi
 • Utvärdering av storstädernas jämlikhetsarbete
 • Förstudie om omflyttningar vid renovering av miljonprogrammet
 • Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)
 • Miljömålsrådet ILKA
 • Kronoberg ILKA

Utveckling

I takt med att förväntningar och förutsättningar i projektmiljöerna förändras och skärps utvecklar vi ständigt olika verktyg, metoder och processer för att skapa välgrundade förslag och lösningar. På kontoret finns ett antal olika grupper som arbetar fokuserat med olika aspekter av arkitektur och stadsbyggnad som kräver en mer intensiv utveckling. Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Oskar Götestam, VD.

Ett urval av utvecklingsprojekt
 • Solljusstudier
 • Dagsljusstudier
 • Vindanalyser
 • Lokalklimatsanalyser
 • Utsiktsanalyser
 • Topografiska analyser
Sök