Skip to content

Kvalitetsprogram för Inre hamnen, Norrköping

Beställare Norrköpings kommun
Utfört 2015/2017
Ort Norrköping
Uppdrag Kvalitetsprogram
Team Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Eva Tenow (P), Olof Halvarsson (P), Mia Börjesson (P), Tobias Noborn (P), Monika Levan (L)

Inre hamnen är ett av flera stora stadsbyggnadsprojekt i Norrköping som genomförs inom ramverket Next Norrköping. De andra områdena är Butängen, Resecentrum och Johannisborg. Inre hamnen ska vara ”En färgstark mosaik av människor, stadskajer och cityliv.”

Radar engageras för att ta fram det kvalitetsprogram som ska säkerställa att de kvaliteter som eftersträvas uppnås, berikar och förhåller sig till varandra på ett begåvat och sinnligt sätt. Kontorets medverkan i motsvarande uppdrag (Frihamnen, Stadsdelsprogram Frölunda, Kanikenäsholmen, Västerport mfl) gör det lätt att hålla ett högt tempo och fokusera på innehållet i kvalitetsprogrammet.

Bilder: Erik Tellden

next.norrkoping.se/

Liknande projekt

Kvalitetsprogram, Vegeljung

Sök