Skip to content

Väven som gör mödan värd

Beställare Borås Stad
Utfört Under 72 timmar, 7 december – 10 december 2021.
Ort Borås
Uppdrag Gestaltning av cirka 5 hektar park i centrala Borås.
Team Linda Wedblad (Uppdragsansvarig L), Johanna Karlsson (L), Jonas Lööv (L), Hanna Ekenberg (L), Louise Rådberg (L)

”Nog finns det mål och mening i vår färd –

men det är vägen, som är mödan värd.”

Ur I rörelse av Karin Boye

 

Förslaget Väven är en blinkning till Borås historia som Sveriges textilstad. Namnet beskriver också förslagets syfte att väva samman staden och parken genom det tänkta parkstråket Viskans park.

Mottot ”Väven, som är mödan värd” är en parafras på Karin Boyes dikt ”I rörelse” och syftar till flödet och rörelsens vikt i förslaget.

Väven blir mittpunkten på Viskans park och formas av rörelsen genom parkstråket. Formerna bygger på flödet och rörelsen, med inspiration från Viskans vindlande meandring genom landskapet. Formerna byggs upp i lager på lager som knyter samman platsens topografi och uppvuxna träd med nya möjligheter till rörelse och möten. Befintliga strukturer och nya knyts samman och förstärker varandra i Väven. Väven flätar samman tre övergripande trådar: Kulturen, Naturen och Rörelsen. De tre trådarna bildar tillsammans ett starkt stråk som aktiverar området.

Radar vill rikta uppskattning till Borås stad som anordnade tävlingen och vill uppmana fler kommuner att använda liknande tävlingskoncept för sina offentliga rum. Vi vill även rikta ett stort grattis till Nyréns Arkitektkontor som vann tävlingen med sitt fina förslag VISKning.

Sök