Skip to content

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Beställare Derome Mark & Bostad
Utfört 2015/2016
Ort Varberg
Uppdrag Bostadsgård och utemiljö kring flerbostadshus
Team Linda Wedblad (L, uppdragsansvarig), Monika Levan (L), Agnes Nordin (L)

På en tomt i centrala Varberg har Derome uppfört åtta lägenheter i två hus. Lägenheterna har villakaraktär med bara en lägenhet per våningsplan. Samtliga lägenheter har tre balkonger med utsikt i flera väderstreck, varav en del är inglasad. Den lilla gården blir därmed mer av en transit-zon, som ska vara härlig att titta på men också erbjuda en ombonad sittplats liksom lekmöjlighet för små barn. Gården har en hög kvalitet med fina material såsom marktegel och klippta bokhäckar.

Sök