Skip to content

Ny skola på Björkö, Göteborgs norra skärgård

Beställare Erlandssons bygg
Utfört 2018
Ort Björkö, Öckerö kommun
Uppdrag Tävling för ny skola och skolgård, årskurserna F–6
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Susanna Ringnér (A), Johanna Alveros (A), Linda Wedblad (L) och Lina Lo Gillefalk (L)

Öckerö kommun utlyste under 2018 en tävling om en ny skola på Björkö, näst största ön i den norra skärgården i Göteborgsregionen. Vi blev som ett av fyra team inbjudna att tävla.  Grunden i vårt förslag har varit att ta utgångspunkt i skärgårdsmiljön och det specifika som skolans läge medför i en sådan miljö. Utgångspunkten var att forma en miljö som är välkomnande, upplevelserik och trivsam och att skolan, byggnaden och gården blir en självklar samlingsplats för alla Björköbor: “skolan mitt i byn”.

Den föreslagna skolbyggnaden är enkel och samtidigt lekfull, en struktur med tre trappande volymer uppbrutna i flera sadeltak som är inspirerade av skärgårdens hamnmagasin och sjöbodar. En trästomme som kläs i faluröd träpanel, ribbor och spånfasad.
Nordöst om hamnen och öster om Valeberget ligger skolan omgärdad av skärgårdsvillor med lummiga trädgårdar. Hamnen är nära men berget ger ett välkommet lä från de hårdaste västliga vindarna. Skolgårdens grönska och skolbyggnadens placering får skolan att smälta in i sitt sammanhang. Det övergripande greppet avseende skolans placering är sprunget ur de samlade förutsättningar som ges avseende marknivåer, trafikförhållanden och inte minst den omkringliggande bebyggelsens skala och karaktär.

Skolgården är en förlängning av den pedagogiska verksamheten, med vegetation som synliggör årstidsväxlingar och uppmuntrar till lek och utforskande. Skärgården är närvarande i form av bryggor och trädäck, belysning som för tankarna till sensommarnätternas mareld, lekfulla kobbar och skär av stenbumlingar samt inte minst i Björköskulpturen som utgör en nod på ”torget”.

Liknande projekt

Din sökning gav inga resultat.
Sök