Skip to content

Kajskjul 113 – Fastighetsutveckling Frihamnen

Beställare Älvstranden utveckling AB
Utfört 2016
Ort Göteborg
Uppdrag Strategisk fastighetsutveckling
Team Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Sebastian Pauly (A), Joakim Forsemalm (SL) i samarbete med Paul Göransson (Urbanivation)

Radar tillsammans med Urbanivation initierade under 2016 ett samarbetsprojekt med Älvstranden Utveckling AB. Syftet med projektet var att undersöka hur fastighetsutveckling kan användas för att ge kultur en större plats i utvecklingen av Frihamnen.

Studiens utgångspunkt var att bredda och stärka den process som startats med Jubileumsparken och att särskilt musikens förutsättningar var viktig att ha med sig i utvecklingen av en ny stadsdel.

En omfattande research gjordes med hjälp av intervjuer och platsbesök i Köpenhamn, Stockholm och Malmö. Genom att testa idéer mot utvalda intressenter inom musik-, konst- och kulturgöteborg togs succesivt ett koncept fram för att tydligare etablera Frihamnen som en plats för kulturproduktion och kreativa kontor i Göteborg.

Teamet föreslog efter den framtagna analysen Magasin 113 som fastighet för utveckling. Efter en genomgång av fastighetens förutsättningar föreslog vi en programmering med:

  • Ett museum
  • Kreativa kontor
  • En flexibel Black Box för kulturproduktion
  • En publik bottenplan med restaurang
  • En påbyggnad med kontor eller bostäder

Potentiella hyresgäster kontaktades under arbetets gång och en workshop för hur projektet kan genomföras hölls tillsammans med ett antal huvudintressenter.  En rendering togs fram för att tydligare visualisera en av de möjliga inriktningarna för projektet.

Förstudien utgjorde ett av underlagen för en upphandling av konsulter som ska arbeta med att utveckla 113 med start våren 2017.

Sök