skip to Main Content

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

Radar rekryterar – vi vill förstärka vårt team med fler kunniga och nyfikna medarbetare. Vi söker nu en gruppchef inom planering, en gruppchef till vår landskapsgrupp och en byggnadsingenjör...
LÄS MER PÅ JOBBA HOS OSS
Detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har fått laga kraft. Målet är att utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra...
LÄS MER

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av nya kvarter. Solljusanalys – För att säkerställa antalet soltimmar på…

LÄS MER

Vi presenterar vårt arbete med hållbarhet genom en serie som vi kallar Greenpaper – både för att sprida kunskap och för att utmana andra i branschen att jobba lika hårt eller hårdare för klimatet.

Vi presenterar vårt arbete med hållbarhet genom en serie som vi kallar Greenpaper – både för att sprida kunskap och för att utmana andra i branschen att jobba lika hårt eller hårdare för klimatet.

Projekt

Vegeljung ny stadsdel, Ängelholm

Per Dubbsgatan Sahlgrenska

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Lilla Danska vägen

Bytespunkter Göta älv

Koltrasten Pedagogen Park

Plisseringen Gamlestadens fabriker

Tröingeberg Falkenberg

Stenen Tvååker

Vind och gård Tredje Långgatan

Fritidshus Ulebergshamn

Återbrukspaviljong Mölnlycke

Renovering passivhus Stacken

Fjällbo Park

Skara ishall

Sociala konsekvensanalyser

Fjällbäckstorget Idre

FÖP Krokek och Strömsfors

Kanikenäsholmen Karlstad

Detaljplan Stehag, Eslöv

Kvarteret Tärnan Varberg

Fleminghallen Huddinge

Kvibergsskolan F–3

Havsnära villor Ugglarp

Space syntaxanalys i Värnamo

Ärlevägen Floda

FÖP Melby, Landsjö och Löfstad

Fastighetsutveckling Frihamnen

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Maria Forum Helsingborg

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Process kring planansökan

Strukturstudier Norrköping

Kv Häggen Vasastaden

BVC-mottagning Nordmanna VC

Stora Hamnkanalen

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Bua hamnplan

Carnegie brygga

Detaljplan Renströmsparken

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

FÖP Lidköping

Brf Hemvärnsvägen

Linbanestation Wieselgrensplatsen

REHAB-mottagning, Solgärde VC

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Kungälvs Natursten

Strategisk utveckling för Bostadsbolaget

ILKA

Onsala Gårdar

Kvalitetsprogram Inre hamnen Norrköping

BUP-mottagning Krokslätts VC

Uppsala Life Arena

Stadsutvecklingsprogram Lindholmen

Amiralstaden Malmö

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

MBHV-mottagning Solgärde VC

Dialog Landvetter C

Vision Tyrislöt

Detaljplan Backaplan

Stadsbyggnadsstrategi Kungsbacka

Gård för Västerport

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Norrköpings jordbruksmark

Västerport Varberg

Gibraltarvallen

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Detaljplan Kungsfisken

Mimersvägen Sävedalen

Sankt Anna destinationsutveckling

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Detaljplan Litteraturgatan

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Innergård på Krokslätts VC

Nya Vallhamra torg

Kungsbacka innerstad

Gamlestadens fabriker

Grönytefaktor i Jönköping

BRF Lanternavägen

Danaplatsen

Nya Parken Norrköping

Sök