Skip to content

Mödra- och barnhälsovårdspsykologmottagning Solgärde VC, Kungälv

Beställare Närhälsan
Utfört 2014
Ort Kungälv
Uppdrag Arkitekt, inredning samt projekteringsledning. Sakkunnighetsutlåtande avseende tillgänglighet
Team Pär Thurfjell, (A), Sophia Thurfjell, Inredningsarkitekt, illustrationer på glas)

Projektet omfattar två intilliggande mottagningar med gemensam entré, som inplacerats i en relativt nybyggd byggnad, i vilken vi även arbetat med mottagningar för BUP, Barn- och ungdomsmedicin samt Rehab.

Miljön är planerad för att vara lustfylld och trevlig för såväl föräldrar som barn. Detta åstadkommer vi genom att även leverera stora delar av det inredningsförslag vi projekterat fram.

Sök