skip to Main Content

Gibraltarvallen, Get a Lott

Beställare Göteborgs stad
Utfört 2017
Ort Göteborg, Johanneberg
Uppdrag Markanvisning för flerfamiljshus i trästomme
Team Pär Thurfjell (A), Jonas Lundgren (A), Charlotte Farrouch (A) i samarbete med Tuve Bygg.

Markanvisningstävling med tema träbyggnad för Gibraltarvallen. Här är vårt förslag, ”Get A Lott” för Tuve Bygg. Växthus adderat till kostnadseffektivt byggande med moduler i KL-trä ger bostäder med radhuskvaliteter. Odlingsmöjligheten ger ett hållbart och härligt boende!

Här möts rationell träbyggnadsteknik med innovativ miljöteknik och ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Visionen är en hållbar byggnad som producerar mat, i stället för avfall. Ett hus där de boende delar idéer och prylar, och blir medvetna om vad man stoppar i sig och vad man spolar ned i avloppet. Ett hus som under hela sin livscykel minimerar sitt ekologiska fotavtryck. Ett hus och samtidigt ett växthus. De boende får ”a lott”, en lägenhet och odlingslott i ett.

Sök