Skip to content

Nya Parken, Norrköping

Beställare Magnolia bostad AB och NCC construction AB
Utfört 2013-2016
Ort Norrköping
Uppdrag 268 bostäder varav 44 av Radar och övriga i form av NCC koncepthus , 160 m² lokaler, garageplatser 240 st
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A), Åsa Hultgren (A), Oskar Götestam (P) och Monika Levan (L)

Nya Parken allé är beläget precis i anslutning till Idrottsparken i Norrköping. Säljare av marken i projektet har varit fotbollsklubben IFK Norrköping. Området kring Idrottsparken har utvecklats med en blandning av hyres- och bostadsrätter, i ett mycket centralt läge i staden. Stadens ambition är att ta ett steg över den välkända Södra Promenaden för att expandera med en tät kvartersstruktur med viss funktionsblandning. Här är tanken att man skall bo kollektivtrafiknära i en attraktiv boendemiljö.

För Magnolia Bostads räkning, och med NCC som entreprenör, har Radar i detta projekt utvecklat hyresrätter i fyra till åtta våningar inom ett delvis slutet kvarter. Behovet av attraktiva och prisvärda hyresrätter är stort i Norrköping och genom en kombination av NCC:s koncepthus och byggnader ritade av Radar erbjuder projektet ett välkommet tillskott på marknaden.

Projektet har utvecklats i ett nära samarbete mellan byggherre, entreprenör, arkitekt samt Norrköpings kommun, där fokus har legat på att erhålla ett varierat och uttrycksfullt bostadsområde med en levande och attraktiv utemiljö utifrån stadens intentioner. Projektet är uppfört och stod klart för inflyttning 2016.

Sök