Skip to content

Radar ställer ut på Form/Design Center, Malmö.

Kan annorlunda arkitektroller leda till bättre hus? Radar är ett av nio innovativa kontor som delar med sig av tankar och projekt från södra Sverige.

Den 1 september, i samband med årets Arkitekturdag, öppnar utställningen I EGEN REGI – Pengar, Ansvar, Risker & Arkitektur på Form/Design Center. I utställningen presenteras ett urval av pågående byggen och nyligen färdigställda hus som tagit form i annorlunda bygg- och planeringsprocesser. Utställningen pågår fram till 6 november.

Riktigt vad egenregi-projekt betyder för bostadsbyggande finns det olika uppfattningar om men intressant att se den bredd av projekt som tagit form i en annorlunda bygg- och planeringsprocess.

Radar deltar i utställningen och vi visar vårt egen-regiprojekt i Brunnshög, Lund. I projektet har vi lyckats få in sex radhus istället för de fem som detaljplanen angav vilket har gett medel över till kvaliteter som variation, ljusföring, transparens och omsorg kring detaljer.

Visionsbilden visar en fasadlänga av våra sex större stadsradhus i Brunnshög, Lund. 

Läs mer om utställningen på Form/Design Center

 

Sök