Skip to content

Tävlingsvinst i Bohuslän!

Vi har vunnit markanvisningstävlingen för nybyggnad av bostäder i Spjösvik, Norra Grundsund, Lysekils kommun! Tävlingen avser cirka 40 bostäder av blandade typer. Projektet är ett samarbete med Wood & Hill AB och Byggtjänst i Lysekil.

Ur juryns utlåtande:
”Förslaget ger ett långsiktigt, hållbart byggande med en tidlös utformning där bebyggelse och tomtmark är noga anpassad till terräng och växtlighet. Förslaget visar på en hög ambition vad gäller bevarande och anpassning till befintligt berg. Husen placeras så att privata och insynsskyddade platser skapas och längre ut på tomtmarken övergår karaktären till naturmark utan synliga gränser mot det allmänna. Vilket gör att intrycket av ett privatiserande minimeras och upplevelsen av föränderlig miljö inte blir så påtaglig.”

­Vi är oerhört stolta över att ha vunnit markanvisningen med vårt tävlingsbidrag och det är glädjande att höra juryns utlåtande om vårt förslag. Projekt ligger i framkant av hållbart byggande i Sverige och vi ser fram emot att kunna utveckla projektet under hösten.

Vår vision för området i Norra Grundsund utgår från Lysekils kommuns målbild och ambitionen har varit att skapa en livsmiljö som är platsanpassad i sin vidaste mening. Gestaltningen är inspirerad av de klassiska bohuslänska kustsamhällena, men präglas samtidigt av ett modernt formspråk. Byggnaderna är varsamt placerade i landskapet och knyter på ett lyhört sätt an till dessa färgtoner. Resultatet ger förutsättningar till ett aktivt liv som lockar till ett boende året om!

Sök