Skip to content
Planprisvinnaren är utsedd! Halmstads utbyggnadsplan vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023. Radar arkitektur har stöttat kommunen i det strategiska hållbarhetsarbetet som omfattar sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska perspektiv. 
I år skickades ett trettiotal nomineringar in från hela landet och Radar dominerar i toppen. Vi har tagit fram tre av de fyra projekt som juryn valt ut som de bästa tävlingsbidragen
Letar du/ni kontorsplatser? Vi kommer från och med maj månad ha några platser lediga hos oss – våra härliga hyresgäster flyttar till egna större lokaler, men samarbetet med dem fortsätter förstås...
Området strax söder om länssjukhuset i Trollhättan är som en barndomsskog. Slingriga grusvägar, gamla stenmurar och ståtliga barrträd. Här planeras ett av stadens nästa stora...
Eldsprutande sagodrake i Tynnered. I tisdags kväll var vi i Tynnered och tittade på Sagodraken som sprutade sina häftiga eldsflammor mot den mörka himlen. På plats fanns många som uppskattade eldshowen och...
Tävlingsvinst i Bohuslän! Vi har vunnit markanvisningstävlingen för nybyggnad av ca 40 bostäder i Spjösvik, Norra Grundsund, Lysekil. I samarbete med Wood & Hill AB och Byggtjänst i Lysekil.
Fjällbo Park är nominerat. Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”årets bästa byggnadsverk” i Göteborg av kommunfullmäktiges ordförande. I år är sex byggnadsverk med i slutomgången...
Nu startar försäljningen av våra sex radhus i Brunnshög utanför Lund. Ambitionen har varit att att skapa sex individuella bostäder. Trots sina olikheter har alla radhusen en rad kvaliteter som Radar värnar om...
Under höst och vår har Radar jobbat med Mullsjös centrum. Nu har Mullsjös politiker beslutat att börja genomföra centrumplanen! I arbetet har vi arbetat med en ambitiös process...
På uppdrag av Simrishamnsbostäder har Radar tagit fram ett gestaltningsförslag för Bruksområdet i Simrishamn, ett område med stora gröna ytor men få ekosystemtjänster. Målet med uppdraget...
Radar har i nära samverkan med Värnamo kommuns projektgrupp tagit fram ett idéprogram för flera av stadens viktigaste stadsrum...
Radar har tagit fram en metod som kan hjälpa kommunerna att skydda känslig jordbruksmark vid exploatering. De senaste årens utveckling med pandemi, torka och kriget i Ukraina har satt fingret på...
Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck, det vi inte kan undvika klimatkompenserar vi. För föregående år har vi investerat i klimatskog...
På uppdrag av Partille Kommun har vi tagit fram ett gestaltningsförslag för hur en lång, mörk och otrygg gångtunnel kan bli tryggare och säkrare. Genom att “gräva bort” branta murar och...
Vi har fått fortsatt uppdrag att arbeta med det innovativa kontorshuset Plisseringen ihop med Platzer Fastigheter och en framtida hyresgäst. Vårt arbete handlar om hur en kontorsbyggnad...
Titta ut genom fönstret. Ser du tre träd? Enligt teorin om 3-30–300 kan närheten till grönska påverka din hälsa positivt, både fysiskt och mentalt. Radar har inlett ett samarbete med Sebastian Daland från Göteborgs Universitet som utvecklar...
Egnahemsbolaget + Radar – i ett tätt samarbete under kommande fyra år genom det ramavtal som nyligen tecknades mellan oss. Radar är ensamma om att få full pott i utvärderingen och är nu...
Radar blir ordförande i Gruppen för områdesutveckling inom CMB, Chalmers. ”Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom...
Vi är stolta och hedrade över att meddela att vi tecknat ett flertal nya ramavtal med bland annat Göteborgs Stad, Landskrona stad, Vallentuna kommun...
Arbetet med att förverkliga Volvo ABs stora Campusområde i Lundby och skapa ett modernt industri- och kunskapskluster på historisk mark fortsätter.
Tack alla för ett ovanligt, utmanande och men ändå bitvis väldigt roligt 2022! Det blev inte som vi, eller ens någon hade tänkt sig, men ändå bra på många sätt. Nu knyter vi ihop...
Radar arbetar med ett par Spa-uppdrag i Bohuslän där målsättningen är att skapa upplevelserika miljöer med hjälp av ett intrikat samspel mellan natur och byggnad. De två platserna har väldigt olika karaktär...
Radar arkitektur + Musikhjälpen = SANT. I år kommer vi på Radar bidra med det vi är specialister på – råd, skisser och idéer kring arkitektur i alla dess former. Du får arkitekthjälp mot en valfri gåva...
Ökad trygghet i Tynnered – nytt planprogram. Radar har haft en central roll i att ta fram det skissförslag som ligger till grund för plankartan i programmet för stadsdelen Tynnered som nu är ute på samråd.
Radar leder en specialtillsatt konsultgrupp som ska ta ett samlat grepp på utvecklingen av Mölndalsåns dalgång, ett uppdrag för Göteborgs Stad...
Detaljplan för ny kulturskola i Eslöv. Tillsammans med Eslövs kommun, Kamikaze arkitekter, som har ritat byggnadsförslaget, bebyggelseantikvarier, trädexperter och tekniska konsulter har vi...
Ett axplock av våra projekt i Göteborg- och Malmöregionerna, tillsammans med vår syn på arkitektur och framtiden presenteras i Scanmagazine.
Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer! Vi på Radar är glada över att tillsammans med underkonsulterna Norconsult vara en del i arbetet med en omfattande kulturmiljöinventering av Eslövs tätort. 
Många göteborgare upplever att arbetet står stilla med Västlänken och Haga station. Det är en villfarelse. Under ytan pågår febril aktivitet. Möt en av Radars landskapsarkitekter...
Radar har under fem år arbetat med utvecklingen av en stadsdel i Ängelholm med 700 bostäder, äldreboende, förskola, dagligvarubutik mm. Vi har varit med från första mötet med kommunstyrelsen 2017...
Det glädjer oss att Susanna nu har blivit delägare i Radar. Hon har varit anställd under många år och tar nu klivet upp och blir partner. Hennes erfarenhet från såväl bostads- som kontorsprojekt...
Nya arkitekter i Göteborg – Christofer Ekholm till vänster är husarkitekt, utbildad i Sverige och Schweiz. Robin Stenberg är planeringsarkitekt, med en masterexamen...
Radar ställer ut på Form/Design Center, Malmö. Vi visar vårt egen-regiprojekt i Brunnshög, Lund. Kan annorlunda arkitektroller leda till bättre hus? Radar är ett av nio innovativa kontor...
Hemköp i Särö centrum har blivit nominerat till Kungsbacka kommuns arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö, 2022. Byggnaden har bidragit till trivsammare stadsmiljö i Kungsbacka.
I stadsdelen Pedagogen Park har vi för Aspelin Ramm Fastigheter AB ritat 48 nya bostadsrätter, Brf Odlaren, husen ligger inbäddade i härligt grönskande parkområde nära till bland annat förskola, skola...
Vi välkomnar vår nya husarkitekt Ellen Rémy till vårt Malmökontor. Ellen som tidigare arbetat på arkitektkontor både i Tyskland och Österrike, har en masterexamen i arkitektur från tyska Karlsruhe Institute of Technology....
Bygglov för hundra hyresrätter i Östra Kålltorp, i det natursköna området kring Renströmska parken. Vi har varit med hela resan genom programarbete, bygglov och projektering av bygghandlingar av de tre bostadshusen åt Ivar Kjellberg Fastighets AB...
Tillsammans med Calluna driver vi en workshopserie och tar fram kunskapsunderlag för att stötta Sjöbo kommun i samband med den fördjupning av översiktsplanen som tas fram...
Vår nya husarkitekt Poppy Bell kommer ursprungligen från Sydney, Australien, men flyttade till Sverige för att slutföra sitt masterprogram på Chalmers. Hon har examen...
Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck. För 2021 har vi klimatkompenserat det vi inte kan undvika. Vi har hjälpt till att stötta ett storskaligt solenergiprojekt Nirosha solar...
Det som händer i vår omvärld just nu är ofattbart på många sätt. När invasionen av Ukraina upphör och vad den nya ordningen innebär, är omöjligt att förutse, men vi hoppas att den tar slut snart...
Radar föreläser och inspirerar. Vi är alla planetskötare och behöver förstå hur de landskapliga resurserna behöver förvaltas långsiktigt. Inte minst skogslandskapen har fått mycket uppmärksamhet på sistone...
Malin Nilsson är vår nya planeringsarkitekt. Hon har arbetat som planarkitekt i mer än 20 år, både på privata arkitektkontor och på Malmö och Göteborgs stadsbyggnadskontor. Malins långa...
Detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har fått laga kraft. Målet är att utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra...
Radar rekryterar – vi vill förstärka vårt team med fler kunniga och nyfikna medarbetare. Vi söker nu en byggnadsingenjör...
Gizella Puskas är ny arkitekt hos oss på Radar, hon är utbildad arkitekt SAR/MSA med en masterutbildning från Chalmers. Hon har tidigare studerat inredning & produktdesign i Italien och arkitektur i Schweiz...

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av nya kvarter. Solljusanalys – För att säkerställa antalet soltimmar på…

Vi har på kort tid anställt flera nya medarbetare, senast i raden är Alexandra och Pontus. Båda två har stort fokus på hållbar arkitektur vilket ligger helt i linje med inriktningen våra uppdrag...
Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta byten för gående, cykel och andra mobilitetsslag...
Johanna Karlson är vårt senaste tillskott i vår landskapsgrupp och kommer finnas på kontoret i Malmö. Johanna är nyutexaminerad landskapsarkitekt från SLU i Alnarp, och har tidigare arbetat...
Vi välkomnar Hanna Ekenberg till vårt Malmökontor. Hanna är utbildad landskapsarkitekt med sex års erfarenhet och hon kommer närmast från Sweco i Malmö. Hanna har jobbat med en bred mängd...
Från och med efter semestern har vi en ny planeringsarkitekt, Emelie Edström på det växande Malmökontoret! Emelie kommer närmast från WSP i Malmö, där hon framförallt har jobbat med...

Vi har anställt en ny landskapsarkitekt för att svara upp mot en ökad efterfrågan för våra landskapstjänster. Jonas Lööv, som vår nya medarbetare heter, har redan börjat hos oss och…

I slutet av 2020 fick Radar en förfrågan om att ta fram en metodik för att genomföra analyser av värden i Norrköpings jordbrukslandskap. Mer specifikt handlade det om att skapa…

För vår uppdragsgivare Next Step Group och i samarbete med Snøhetta har vi drivit en exploatörsdriven planprocess för utvecklingen av området Wendelstrand, strax nordost om Mölnlycke i Härryda...

Gamlestaden utvecklas till enastående intressant del av Göteborg, tack vara ett bra läge i staden och många intressanta miljöer som lockar kreativa verksamheter och människor att bo bra i ett…

Planprisvinnaren är utsedd! Halmstads utbyggnadsplan vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023. Radar arkitektur har stöttat kommunen i det strategiska hållbarhetsarbetet som omfattar sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska perspektiv. 
I år skickades ett trettiotal nomineringar in från hela landet och Radar dominerar i toppen. Vi har tagit fram tre av de fyra projekt som juryn valt ut som de bästa tävlingsbidragen
Letar du/ni kontorsplatser? Vi kommer från och med maj månad ha några platser lediga hos oss – våra härliga hyresgäster flyttar till egna större lokaler, men samarbetet med dem fortsätter förstås...
Området strax söder om länssjukhuset i Trollhättan är som en barndomsskog. Slingriga grusvägar, gamla stenmurar och ståtliga barrträd. Här planeras ett av stadens nästa stora...
Eldsprutande sagodrake i Tynnered. I tisdags kväll var vi i Tynnered och tittade på Sagodraken som sprutade sina häftiga eldsflammor mot den mörka himlen. På plats fanns många som uppskattade eldshowen och...
Tävlingsvinst i Bohuslän! Vi har vunnit markanvisningstävlingen för nybyggnad av ca 40 bostäder i Spjösvik, Norra Grundsund, Lysekil. I samarbete med Wood & Hill AB och Byggtjänst i Lysekil.
Fjällbo Park är nominerat. Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”årets bästa byggnadsverk” i Göteborg av kommunfullmäktiges ordförande. I år är sex byggnadsverk med i slutomgången...
Nu startar försäljningen av våra sex radhus i Brunnshög utanför Lund. Ambitionen har varit att att skapa sex individuella bostäder. Trots sina olikheter har alla radhusen en rad kvaliteter som Radar värnar om...
Under höst och vår har Radar jobbat med Mullsjös centrum. Nu har Mullsjös politiker beslutat att börja genomföra centrumplanen! I arbetet har vi arbetat med en ambitiös process...
På uppdrag av Simrishamnsbostäder har Radar tagit fram ett gestaltningsförslag för Bruksområdet i Simrishamn, ett område med stora gröna ytor men få ekosystemtjänster. Målet med uppdraget...
Radar har i nära samverkan med Värnamo kommuns projektgrupp tagit fram ett idéprogram för flera av stadens viktigaste stadsrum...
Radar har tagit fram en metod som kan hjälpa kommunerna att skydda känslig jordbruksmark vid exploatering. De senaste årens utveckling med pandemi, torka och kriget i Ukraina har satt fingret på...
Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck, det vi inte kan undvika klimatkompenserar vi. För föregående år har vi investerat i klimatskog...
På uppdrag av Partille Kommun har vi tagit fram ett gestaltningsförslag för hur en lång, mörk och otrygg gångtunnel kan bli tryggare och säkrare. Genom att “gräva bort” branta murar och...
Vi har fått fortsatt uppdrag att arbeta med det innovativa kontorshuset Plisseringen ihop med Platzer Fastigheter och en framtida hyresgäst. Vårt arbete handlar om hur en kontorsbyggnad...
Titta ut genom fönstret. Ser du tre träd? Enligt teorin om 3-30–300 kan närheten till grönska påverka din hälsa positivt, både fysiskt och mentalt. Radar har inlett ett samarbete med Sebastian Daland från Göteborgs Universitet som utvecklar...
Egnahemsbolaget + Radar – i ett tätt samarbete under kommande fyra år genom det ramavtal som nyligen tecknades mellan oss. Radar är ensamma om att få full pott i utvärderingen och är nu...
Radar blir ordförande i Gruppen för områdesutveckling inom CMB, Chalmers. ”Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom...
Vi är stolta och hedrade över att meddela att vi tecknat ett flertal nya ramavtal med bland annat Göteborgs Stad, Landskrona stad, Vallentuna kommun...
Arbetet med att förverkliga Volvo ABs stora Campusområde i Lundby och skapa ett modernt industri- och kunskapskluster på historisk mark fortsätter.
Tack alla för ett ovanligt, utmanande och men ändå bitvis väldigt roligt 2022! Det blev inte som vi, eller ens någon hade tänkt sig, men ändå bra på många sätt. Nu knyter vi ihop...
Radar arbetar med ett par Spa-uppdrag i Bohuslän där målsättningen är att skapa upplevelserika miljöer med hjälp av ett intrikat samspel mellan natur och byggnad. De två platserna har väldigt olika karaktär...
Radar arkitektur + Musikhjälpen = SANT. I år kommer vi på Radar bidra med det vi är specialister på – råd, skisser och idéer kring arkitektur i alla dess former. Du får arkitekthjälp mot en valfri gåva...
Ökad trygghet i Tynnered – nytt planprogram. Radar har haft en central roll i att ta fram det skissförslag som ligger till grund för plankartan i programmet för stadsdelen Tynnered som nu är ute på samråd.
Radar leder en specialtillsatt konsultgrupp som ska ta ett samlat grepp på utvecklingen av Mölndalsåns dalgång, ett uppdrag för Göteborgs Stad...
Detaljplan för ny kulturskola i Eslöv. Tillsammans med Eslövs kommun, Kamikaze arkitekter, som har ritat byggnadsförslaget, bebyggelseantikvarier, trädexperter och tekniska konsulter har vi...
Ett axplock av våra projekt i Göteborg- och Malmöregionerna, tillsammans med vår syn på arkitektur och framtiden presenteras i Scanmagazine.
Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer! Vi på Radar är glada över att tillsammans med underkonsulterna Norconsult vara en del i arbetet med en omfattande kulturmiljöinventering av Eslövs tätort. 
Många göteborgare upplever att arbetet står stilla med Västlänken och Haga station. Det är en villfarelse. Under ytan pågår febril aktivitet. Möt en av Radars landskapsarkitekter...
Radar har under fem år arbetat med utvecklingen av en stadsdel i Ängelholm med 700 bostäder, äldreboende, förskola, dagligvarubutik mm. Vi har varit med från första mötet med kommunstyrelsen 2017...
Det glädjer oss att Susanna nu har blivit delägare i Radar. Hon har varit anställd under många år och tar nu klivet upp och blir partner. Hennes erfarenhet från såväl bostads- som kontorsprojekt...
Nya arkitekter i Göteborg – Christofer Ekholm till vänster är husarkitekt, utbildad i Sverige och Schweiz. Robin Stenberg är planeringsarkitekt, med en masterexamen...
Radar ställer ut på Form/Design Center, Malmö. Vi visar vårt egen-regiprojekt i Brunnshög, Lund. Kan annorlunda arkitektroller leda till bättre hus? Radar är ett av nio innovativa kontor...
Hemköp i Särö centrum har blivit nominerat till Kungsbacka kommuns arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö, 2022. Byggnaden har bidragit till trivsammare stadsmiljö i Kungsbacka.
I stadsdelen Pedagogen Park har vi för Aspelin Ramm Fastigheter AB ritat 48 nya bostadsrätter, Brf Odlaren, husen ligger inbäddade i härligt grönskande parkområde nära till bland annat förskola, skola...
Vi välkomnar vår nya husarkitekt Ellen Rémy till vårt Malmökontor. Ellen som tidigare arbetat på arkitektkontor både i Tyskland och Österrike, har en masterexamen i arkitektur från tyska Karlsruhe Institute of Technology....
Bygglov för hundra hyresrätter i Östra Kålltorp, i det natursköna området kring Renströmska parken. Vi har varit med hela resan genom programarbete, bygglov och projektering av bygghandlingar av de tre bostadshusen åt Ivar Kjellberg Fastighets AB...
Tillsammans med Calluna driver vi en workshopserie och tar fram kunskapsunderlag för att stötta Sjöbo kommun i samband med den fördjupning av översiktsplanen som tas fram...
Vår nya husarkitekt Poppy Bell kommer ursprungligen från Sydney, Australien, men flyttade till Sverige för att slutföra sitt masterprogram på Chalmers. Hon har examen...
Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck. För 2021 har vi klimatkompenserat det vi inte kan undvika. Vi har hjälpt till att stötta ett storskaligt solenergiprojekt Nirosha solar...
Det som händer i vår omvärld just nu är ofattbart på många sätt. När invasionen av Ukraina upphör och vad den nya ordningen innebär, är omöjligt att förutse, men vi hoppas att den tar slut snart...
Radar föreläser och inspirerar. Vi är alla planetskötare och behöver förstå hur de landskapliga resurserna behöver förvaltas långsiktigt. Inte minst skogslandskapen har fått mycket uppmärksamhet på sistone...
Malin Nilsson är vår nya planeringsarkitekt. Hon har arbetat som planarkitekt i mer än 20 år, både på privata arkitektkontor och på Malmö och Göteborgs stadsbyggnadskontor. Malins långa...
Detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har fått laga kraft. Målet är att utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra...
Radar rekryterar – vi vill förstärka vårt team med fler kunniga och nyfikna medarbetare. Vi söker nu en byggnadsingenjör...
Gizella Puskas är ny arkitekt hos oss på Radar, hon är utbildad arkitekt SAR/MSA med en masterutbildning från Chalmers. Hon har tidigare studerat inredning & produktdesign i Italien och arkitektur i Schweiz...

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av nya kvarter. Solljusanalys – För att säkerställa antalet soltimmar på…

Vi har på kort tid anställt flera nya medarbetare, senast i raden är Alexandra och Pontus. Båda två har stort fokus på hållbar arkitektur vilket ligger helt i linje med inriktningen våra uppdrag...
Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta byten för gående, cykel och andra mobilitetsslag...
Johanna Karlson är vårt senaste tillskott i vår landskapsgrupp och kommer finnas på kontoret i Malmö. Johanna är nyutexaminerad landskapsarkitekt från SLU i Alnarp, och har tidigare arbetat...
Vi välkomnar Hanna Ekenberg till vårt Malmökontor. Hanna är utbildad landskapsarkitekt med sex års erfarenhet och hon kommer närmast från Sweco i Malmö. Hanna har jobbat med en bred mängd...
Från och med efter semestern har vi en ny planeringsarkitekt, Emelie Edström på det växande Malmökontoret! Emelie kommer närmast från WSP i Malmö, där hon framförallt har jobbat med...

Vi har anställt en ny landskapsarkitekt för att svara upp mot en ökad efterfrågan för våra landskapstjänster. Jonas Lööv, som vår nya medarbetare heter, har redan börjat hos oss och…

I slutet av 2020 fick Radar en förfrågan om att ta fram en metodik för att genomföra analyser av värden i Norrköpings jordbrukslandskap. Mer specifikt handlade det om att skapa…

För vår uppdragsgivare Next Step Group och i samarbete med Snøhetta har vi drivit en exploatörsdriven planprocess för utvecklingen av området Wendelstrand, strax nordost om Mölnlycke i Härryda...

Gamlestaden utvecklas till enastående intressant del av Göteborg, tack vara ett bra läge i staden och många intressanta miljöer som lockar kreativa verksamheter och människor att bo bra i ett…

Sök