Skip to content

Halmstad utbyggnadsplan vinner Planpriset 2023

Planprisvinnaren är utsedd! Halmstads utbyggnadsplan vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023. Radar arkitektur har stöttat kommunen i det strategiska hållbarhetsarbetet som omfattar sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska perspektiv. 

Vi har arbetat väl tillsammans i ett starkt team – beställaren, vi på Radar och våra samarbetspartners, Calluna och Ecosoci. Vi har haft högt i tak, varit innovativa och kreativa. Grattis Halmstad! 

Jurys vinnarmotivering:

”Med sin strategiska utbyggnadsplan har kommunen tagit kommandot över stadsutvecklingen. Översiktsplanens intentioner kan nu konkretiseras i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Det kan låta enkelt men kräver något som saknas i många kommuner – ett systematiskt och målmedvetet samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. Halmstad kommun är en inspirerande förebild genom sitt sätt att koppla samman vision och verklighet.”

Läs mer i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Utbyggnadsplan Halmstad Kommun

Sök