Skip to content

Vi klimatkompenserar genom Klimatskoga

Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck, det vi inte kan undvika klimatkompenserar vi. För föregående år har vi investerat i klimatskog – ett flertal svenska gårdar planterar snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta. Genom det bidrar vi till att; CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, att bromsa den global uppvärmningen, öka den biologiska mångfalden samt att nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt. För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

 

Forskning bakom klimatskoga

”Klimatskoga har utvecklat konceptet och metodiken för klimatskogar i samverkan med Lars Christersson, professor emeritus i skoglig intensivodling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och även tidigare docent i växtfysiologi på Lunds universitet. Christersson och hans kollegor har forskat på lövträdsodling och energiskog i över 40 år. 

Lars Christersson har varit en pionjär när det gäller snabbväxande lövskog och har under sitt arbete på SLU varit med och tagit fram optimerad odlingsmetodik och förädlat fram snabbväxande och resistenta sorter som Klimatskoga använder på sina planteringar.

Under sin karriär har Lars Christersson belyst och tydliggjort den minst sagt otroliga potentialen för klimatet som snabbväxande lövträd har när det gäller koldioxidupptag och biomassatillväxt. Hans forskning och engagemang fick oss på Klimatskoga att förstå att det går att skapa en effektiv klimatnytta i Sverige och att vi har potentialen till att neutralisera all den koldioxid vi tillför atmosfären här och nu.”

Läs mer om arbetet med klimatkompensation på Klimatskoga

Sök