Skip to content

Vår landskapsgrupp växer ytterligare

Vi välkomnar Hanna Ekenberg till vårt Malmökontor. Hanna är utbildad landskapsarkitekt med sex års erfarenhet och hon kommer närmast från Sweco i Malmö. Hanna har jobbat med en bred mängd av olika projekt, bland annat inom infrastruktur, bostäder och offentliga miljö. Detta gör att hon trivs med att jobba i olika skalor och skeden, från första skiss till färdig anläggning.

Sök