Skip to content

Två nya arkitekter på vårt Göteborgskontor

Christofer Ekholm till vänster är husarkitekt, utbildad i Sverige och Schweiz. Han har arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola, och har även studerat Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. I sitt yrke som arkitekt har Christofer en lång erfarenhet av såväl tidiga skeden som av detaljprojektering. I hans intresseområden märks särskilt bostadsarkitektur och frågor gällande stadsmässig gestaltning. Han har ett stort engagemang i frågor gällande arkitekturens uttryck. Samspelet mellan utseende, funktion och kontext är en ständigt central fråga i hans arbete.

Robin Stenberg är ny planeringsarkitekt, han har en masterexamen från Blekinge tekniska högskola. Robin har arbetat som planeringsarkitekt i tio år, främst inom offentlig förvaltning men även en period på den privata sidan. Han kommer senast från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad där han arbetat med detaljplaner och planbesked. På Göteborgs stad har han även varit en av deltagarna i stadens SKA/BKA-grupp som utvecklar stadens sätt att arbeta med sociala konsekvenser och barnperspektiv.

Sök