Skip to content

Tryggare gång- och cykeltunnel under E20

Gräv där du står… är en uppmaning i dubbel bemärkelse i ett spännande projekt som vi gjort på uppdrag av Partille kommun.

Kommunen vill ha ett sammanhängande centrum och genom tvärstråk binda ihop de norra och södra delarna på bägge sidor om E20.

För att lyckas med detta behöver de befintliga gång- och cykeltunnlarna under motorvägen utformas annorlunda, de ska göras tryggare och stråken förtydligas i stadsmiljön.

Radar har tagit fram ett gestaltningsförslag för hur en lång, mörk och otrygg gångtunnel kan bli tryggare och säkrare. Genom att “gräva bort” branta murar och trånga passager, och skapa inbjudande entrézoner vid tunnelmynningarna, blir stråket synligare, ljusare och mer inbjudande.

Läs mer om målbild Partille centrum 2035

Sök