Skip to content

Detaljplan för ny kulturskola i Eslöv.

Tillsammans med Eslövs kommun, Kamikaze arkitekter, som har ritat byggnadsförslaget, bebyggelseantikvarier, trädexperter och tekniska konsulter har vi tagit fram förslag på en byggnad för en ny kulturskola i Eslöv. Samarbetet i projektgruppen har varit avgörande för att kunna ta fram ett byggnadsförslag som håller en hög arkitektonisk kvalité. En öppen kommunikation med ett bra sammansatt team av kompetenser är en av nycklarna för ett gott resultat!

Planområdet är inom riksintresse för kulturmiljövården eftersom kulturskolan ska byggas samman med befintlig byggnad ”Lilla teatern”, en klassisk tegelbyggnad från 1880-talet, och kommer ligga i direkt anslutning till Medborgarhuset, ritat av Hans Asplund på 1950-talet. Detta har inneburit många intressanta frågeställningar, ska den nya byggnaden smälta in i bakgrunden eller sticka ut? 

Förutom de kulturhistoriska värdena behövde detaljplanen hantera buller- och risk från den närliggande järnvägen, och redan tidigt i processen kom vi fram till att en befintlig ek inom planområdet måste få vara kvar. 

Läs mer om Projektet

Sök