Skip to content

Stötta UNHCR i Ukraina

Det som händer i vår omvärld just nu är ofattbart på många sätt. När invasionen av Ukraina upphör och vad den nya ordningen innebär, är omöjligt att förutse, men vi hoppas att den tar slut snart och att effekterna blir så milda som det någonsin är möjligt.
Vi vill göra vad vi kan för att underlätta för de som drabbas och har beslutat att skänka 40000kr till UNHCR, ett belopp som dubbleras av Akelius Foundation. På så sätt får de som bor i Ukraina stöd med mat, utrustning mm i en extrem situation.

Länk till UNHCR

Sök