Skip to content

Spa i Bohuslän

Radar arbetar med ett par Spa-uppdrag i Bohuslän där målsättningen är att skapa upplevelserika miljöer med hjälp av ett intrikat samspel mellan natur och byggnad. De två platserna har väldigt olika karaktär och ställer stora krav på anpassning till landskapet och kulturmiljön för att svara mot både beställarens och kommunens förväntningar och krav.

Vad betyder ordet Spa?
En del hävdar att det är en förkortning av de latinska orden Salus per aquam, ”hälsa genom vatten”, och att de tre bokstäverna klottrades som graffiti på väggarna under antiken. Andra menar att det är det inte alls, utan ordet Spa har ett etymologisk ursprung (läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling) och härstammar ur en form av det latinska verbet spargere – att hälla framåt. Det finns även en mindre ort i Belgien som heter Spa som historiskt sett varit mycket välbesökt av människor över hela världen som kommit för att bada i de hälsosamma termalbaden.

Sök