Skip to content

Radars metod för analys av jordbruksmark skyddar brukningsvärd mark.

Jordbruksmark är en krympande resurs. Samtidigt har behovet av att säkra livsmedelsförsörjningen i framtiden blivit allt viktigare. Radar arkitektur har tagit fram en metod som kan hjälpa kommunerna att skydda känslig jordbruksmark vid exploatering.

De senaste årens utveckling med pandemi, torka och kriget i Ukraina har satt fingret på sårbarheten i Sveriges livsmedelssystem. Frågan om en ökad självförsörjningsgrad för att möta kommande kriser har blivit brännande aktuell.

– Miljöbalken som ska skydda jordbruksmarken har funnits ända sedan 1988. Men det har varit mycket upp till kommunerna hur de vill tolka lagstiftningen, säger planeringsarkitekten Caisa Malmryd Olander på Radar.

Minskade jordbruksarealer är ett globalt problem. Varje år utplånas stora mängder jordbruksmark i världen på grund av klimatförändringar. I Sverige försvinner jordbruksmarker i första hand när nya områden bebyggs och asfalteras.

Nu höjs alltfler röster, både från politiker och allmänhet, att trycka foten på bromsen.

– När kommunerna vill exploatera jordbruksmark måste de först titta på om marken är brukningsvärd. Om den visar sig vara det, måste vikten av samhällsintresse vägas in, förklarar Caisa Malmryd Olander.

 

Läs mer om metoden för analys av jordbruksmark i Radars nyhetsrum på mynewsdesk

Sök