Skip to content

Radar fortsätter bistå Volvo i planprocessen på Campus Lundby.

Arbetet med att förverkliga Volvo ABs stora Campusområde i Lundby och skapa ett modernt industri- och kunskapskluster på historisk mark fortsätter. När den stadslinbana som tidigare planerades inte kommer till stånd behövs ett nytänkande kring mobilitet och stadsbyggnad i Campusområdets södra del.

Göteborgs Stad har startat ett detaljplanearbete för en mobilitetshub och andra funktioner på platsen för den tänkta linbanestationen. Planarbetet fokuserar på att skapa en robust och kapacitetsstark mobilitetslösning, en värdig entré till Campusområdet som är väl integrerad i pågående och kommande stadsutveckling i området. Radars uppdrag att bistå Volvo i planprocessen har nyligen förlängts och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Sök