Skip to content

Radar föreläser och inspirerar

Radar genomförde nyligen en inspirationsföreläsning för landets länsstyrelser om ILKA – Integrerad landskapskaraktärsanalys. Metod, exempel, erfarenheter och framtidsspaning stod på agendan för föredragningen där också några centrala verk och myndigheter fanns i åhörarskaran.

”Vi har jobbat med ILKA i många år nu och tillsammans med Trafikverket tagit fram en handledning och på senaste tiden har landskapsfrågorna fått ökat fokus i och med att biologisk mångfald och klimatförändringar uppmärksammats som ödesfrågor” säger Tobias som fortsätter: ”Jag tror att landskapsunderlag av den här typen kan spela en stor roll i ett förvaltningsperspektiv i framtiden! Vi är alla planetskötare och behöver förstå hur de landskapliga resurserna behöver förvaltas långsiktigt. Inte minst skogslandskapen har fått mycket uppmärksamhet på sistone, och hur målen om ökad träråvara kan möta målen om biologisk mångfald. ILKA kan där ge det tvärvetenskapliga helhetsperspektiven”.

På Radar är biologisk mångfald och klimatberäkningar två av de sju nyckelinitiativ där vi lägger extra krut i verksamheten framöver. Håll koll på vår hemsida och följ oss på våra plattformar för att veta mer.

Foto Bengt Schibbye

 

Kartan visar hur utredning kan se ut.
Metodhandboken har Radar tagit fram och den är officiell manual för Trafikverket

Sök