Skip to content

Radar blir ordförande i Gruppen för områdesutveckling inom cmb, Chalmers

Gruppen ingår som en del det Vinnovafinansierade projektet ORKA som ska utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling i bostadsområden. Att vara en del av cmb är naturligt för Radar eftersom vi strävar efter att arbete tvärfackligt och evidensbaserat. Då är detta en perfekt plattform!

”Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom genererar intressanta resultat. Det är i gränssnittet mellan olika aktörer och perspektiv som innovation skapas!” säger Oskar Götestam, VD.

Drivkraften till engagemanget i gruppen bottnar i vår gemensamma strävan efter att fler människor ska känna sig stolta över och trivas i de miljöer och byggnader de möter i sin vardag. Radar har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 15 år och har ett genuint intresse för de vardagliga miljöer och platser som utgör uppväxtmiljöer för många. Kontoret har under dessa år ofta utmärkt sig för erfarenhet av och intresse för stadsbyggnadens sociala aspekter.

Nu ser vi fram emot ett konstruktivt samtal under kommande år och hoppas att tankegångar, slutsatser och resultat känns relevanta och används av många!

 

Läs mer cmb-Chalmers kunskapsgrupper för områdesutveckling
Läs mer Vinnova/ORKA att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet
Läs mer RISE/ORKA att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

Sök