Skip to content

Mer bostäder för bättre arbete i Gamlestaden!

Gamlestaden utvecklas till enastående intressant del av Göteborg, tack vara ett bra läge i staden och många intressanta miljöer som lockar kreativa verksamheter och människor att bo bra i ett historiskt sammanhang. Platzer har sedan många år utvecklat Gamlestads torg och Gamlestads fabriker och fortsätter nu arbetet med kvarteret söder om Byfogdegatan. Målsättningen med arbetet är att komplettera stadsdelen med fler bostäder, en förskola och kontor för att skapa en större variation en mer livfull miljö i stadsdelen.

Radar arbetar med två olika delar av projektet. Den första handlar om att utveckla ett fint förslag med bostäder, kontor och en förskola. Den andra delen innebär att vara ett proaktivt stöd i planarbetet som Stadsbyggnadskontoret driver. Nyttan av att arbeta med båda delarna är korta avstånd mellan skissen och utredarna. Frågor hanteras snabbt och effektivt och effekten är ett förslag som bättre tar vara på platsens potential och en smidigare process.

Arbetet är i sin linda och målsättningen är att ha en klar detaljplan 2023. Mer information finns hos Platzer och Stadsbyggnadskontoret.

Sök