Skip to content

Malin – välkommen till oss!

Malin Nilsson är vår nya planeringsarkitekt. Hon har arbetat som planarkitekt i mer än 20 år, både på privata arkitektkontor och på Malmö och Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Malins långa och gedigna erfarenhet från olika slags stadsutvecklings‐, exploaterings-, stadsbyggnads‐ och stadsomvandlingsprojekt har gett henne en kompetens i det stadsbyggnadsmässiga hantverket. Hon är van att arbeta med allt från gestaltande skisser i tidiga skeden till att leda, driva och ansvara för komplexa processer.

Malin har genom sitt kunnande och sin förståelse skapat en stor ödmjukhet och visshet i att de bästa stadsbyggnadsprojekten – som ger de bästa framtida städerna – skapas i mötet mellan människor med olika bakgrund och kompetens. De många åren som stadsbyggare och planarkitekt anställd på kommunen har även gett henne en djup förståelse och stor respekt för de demokratiska och politiska delarna av arbetet.

 

 

Sök