Skip to content

Ljus- och utsiktsanalys

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av nya kvarter.

Solljusanalys – För att säkerställa antalet soltimmar på skolgårdar och uteserveringar mm.

Dagsljusanalys (VSC) – Gör att vi tidigt kan se om lägenheter eller kontor får tillräckligt med ljus invändigt.

Utsiktsanalys – Ger en överblick av vart man har t.ex. sjö- eller havsutsikt.

Dessa och flera andra verktyg är skapade för att tidigt kunna förbättra förutsättningarna i våra uppdrag.

Kontakta oss om ni vill veta hur detta kan ta era projekt till nästa nivå!

Sök