Skip to content

Laga kraft i Wendelstrand!

För vår uppdragsgivare Next Step Group och i samarbete med Snøhetta har vi drivit en exploatörsdriven planprocess för utvecklingen av området Wendelstrand, strax nordost om Mölnlycke i Härryda kommun. I skrivande stund arbetar vi exploatörsdrivet även i Ängelholm, i en motsvarande omfattning som projektet i Mölnlycke.

Projektet handlar om att skapa 750 attraktiva bostäder i en naturskön skogspark med badrocksavstånd till Landvettersjön, men även att planera för förskola och äldreboende finnas samt för det nya landmärket Lakehouse med restaurang, coworking-kontor och gym. Området ligger i anslutning till ett nytt naturreservat. Skolor, service och kollektivtrafik finns i närområdet, och med kollektivtrafik är Göteborg bara 15 minuter bort.

Vi har tagit fram planhandlingar och har bistått projektet i stort med kunskap inom hållbart vardagsliv och mobilitet, det sistnämnda genom samarbete med Koucky & partners. Gestaltningen av allmän plats och parker bär tydliga drag av kontorets ambition att skapa en aktiv urban grönska. Utmaningen i projektet har varit att använda den unika karaktär som stenbrottet har och ur det skapa en miljö som känns varm och inbjudande och att utnyttja de existerande nivåskillnaderna på ett konstruktivt och kreativt sätt.

Sök