Skip to content

Klimatkompenserat 2021

Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck. För 2021 har vi klimatkompenserat det vi inte kan undvika.

Vi har hjälpt till att stötta ett storskaligt solenergiprojektet Nirosha solar, i byn Bendo som ligger i Uttar Pradesh-distriktet Mahoba, Indien. Projektet har skapat 13 nya anställningar i området och lett till nya förbättrade möjligheter för ekonomisk verksamhet tack vara den stabila eltillförseln, dessutom ger projektet +46000 ton CO2e per år i minskad klimatpåverkan. Solenergi är en av de renaste förnybara energiskatterna – det involverar inget fossilt bränsle och inga växthusgaser, det innebär att påverkan på mark, vatten, luft och mark är försumbara.

Klimatkompensera har valt att stötta ett Gold-Standardprojekt, ID 6599 som har bland de högst ställda kraven på marknaden och utöver den tydligt fastställda klimatnyttan måste projektet bidra till att uppfylla minst tre av FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs mer om projektet klimatkompensera.se

Sök