Skip to content

Idéprogram för Värnamo centrum

Radar har i nära samverkan med Värnamo kommuns projektgrupp tagit fram ett idéprogram för flera av stadens viktigaste stadsrum längs Storgatan. I ett fortlöpande och tätt skissarbete har varje plats unika identitet, karaktär och användning definierats och idékoncept för framtida gestaltning och karaktär har utarbetats för Värnamos vackra centrum.

Genom sitt tydliga fokus på övergripande konceptuella idéer för varje unik plats ska idéprogrammet fungera som stöd i framtida mer detaljerat gestaltningsarbete för de utvalda stadsrummen.

 

Sök