Skip to content

Hello Poppy!

Vår nya husarkitekt Poppy Bell kommer ursprungligen från Sydney, Australien, men flyttade till Sverige för att slutföra sitt masterprogram på Chalmers. Hon har examen i Master of Architecture Beyond Sustainability, med inriktning Urban Challenges.

Hon särskilt intresserad av ekosystemtjänster och att arbeta med projekt som inbegriper samspelet mellan människa och ett hållbart samhälle.

Poppy har arbetat med bostäder i egen verksamhet under ett par år, nu välkomnar vi henne till vårt Göteborgskontor och ser fram emot att hon blir en del i Radars fokus på hållbarhet!

Sök