Skip to content

Fyraårigt ramavtal med Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget + Radar – i ett tätt samarbete under kommande fyra år genom det ramavtal som nyligen tecknades mellan oss. Radar är ensamma om att få full pott i utvärderingen och är nu exklusiv generalkonsult för Egnahemsbolaget i tidiga skeden till och med bygglov. Det är roligt att Radar presterar så bra i den hårda konkurrensen – 22 kontor lämnade in anbud.

Uppdragens karaktär ligger väldigt nära kärnan av Radars verksamhet där komplexiteten är hög och det är önskvärt med en aktör som tar ett helhetsgrepp.

Samarbetet ligger helt i linje vår strävan att skapa framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.
I ramavtalet ingår Linda Andersson, Akka Planering och Lars Nilsson,  Sigma Civil

Sök