Skip to content

Eslövs kulturmiljöer inventeras

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer! Vi på Radar är glada över att tillsammans med underkonsulterna Norconsult vara en del i arbetet med en omfattande kulturmiljöinventering av Eslövs tätort.

Målet är att inventeringen ska tjäna som underlag för kommunens arbete med översiktsplaner och detaljplaner. Det ska också synliggöra kulturhistoriska miljöer och byggnadsverk samt bidra till ökad förståelse av kommunens kulturmiljöer.

Under hösten kommer bebyggelseantikvarier att kartlägga de centrala delarna av staden. Resultatet ska vara med i kommunens kulturmiljöprogram och Eslövs kommuns digitala kulturmiljökarta. Tre kulturvandringar kommer att arrangeras i höst.

– Vi inventerar ganska selektivt. Det innebär att vi tittar på den mest välbevarade eller representativa bebyggelsen och de mest värdefulla byggnaderna, ur ett kulturmiljöperspektiv, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och uppdragsledare på företaget Norconsult som är underleverantör till Radar.

 

Läs mer om det spännande projektet och kulturmiljövandringarna på hemsidan för Eslövs kommun

Bilden föreställer Eslövs spritfabrik, och är en av de kulturmiljöer som inventerats. Foto Mikael Hammerman, Norconsult

 

 

Sök