Skip to content

Detaljplan vid Per Dubbsgatan har fått laga kraft

Radar har stöttat Stadsbyggnadskontoret i Göteborg med att upprätta en detaljplan för nytt akutsjukhus och skapa en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetet startade som en skelettplan och har omfattat stadslivsanalys, socialkonsekvensanalys samt framtagande av planhandlingar. 

Målet är att utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra attraktiva stadsrum och mötesplatser. Ett annat viktigt mål i planarbetet är att ge förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

Bebyggelsen omfattar totalt ca 150 000 kvm BTA. 

Mer om projektet kan du läsa HÄR

Visualisering Sweco/Arkitema

Sök