Skip to content

Detaljplan för en ny stadsdel klar på rekordtid.

Radar har under fem år arbetat med utvecklingen av en stadsdel i Ängelholm med 700 bostäder, äldreboende, förskola, dagligvarubutik mm. Vi har varit med från första mötet med kommunstyrelsen 2017 och under resterande del av projektet. Nu har planen vunnit laga kraft!

Konceptet för stadsdelen är grönska, aktivitet och variation. Det blir märkbart i alla skalor och inbegriper de flesta frågeställningar. Stadsdelen är orienterad kring ett grönstråk och ett centralt torg med publika funktioner som flankerar det. Förskola och äldreboendet har direktkontakt med parken. Stadelen är indelad i fyra större kvarter, som i sin tur är indelade i mindre delar med en mindre gemensam grönyta i mitten.

Det är inte första gången Radar tar ett så omfattande ansvar för utvecklingsprojekt, med ansvar för att utveckla konceptet till hur staden kan expandera söderut och stadsdelen bli ett avstamp mot framtiden med en hög ambition i gestaltning och hållbarhet. Därefter har vi utvecklat ett genomförbart förslag som balanserar de olika intressen som finns och bibehållet en stark idé kring gestaltning.

Projektgruppen har varierat i storlek men alltid bestått av arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter från Radar, kompletterat med ett antal externa experter i olika frågor. Processen präglas av kontorets attityd att arbeta evidensbaserat och följer i stort den processmodell vi har utvecklat för stadsutvecklingsprojekt eller andra förändringsintensiva projekt.

Nu vidtar arbetet med gestaltning av allmän plats, kvarter och byggnader tillsammans med Derome som förvärvade marken från utvecklingsbolaget Plus four golf.

Sök