Skip to content

Bygglov för hundra hyresrätter i Östra Kålltorp

I det natursköna området kring Renströmska parken, har vi ritat strax över hundra hyreslägenheter inklusive några för lägenheter BmSS-verksamhet.

Vi har varit med hela resan genom programarbete, bygglov och projektering av bygghandlingar av de tre bostadshusen åt Ivar Kjellberg Fastighets AB. Projektet fick bygglov i början av mars och inom kort etablerar byggentreprenören Tuve bygg vilket innebär startskottet för nästa skede. Byggarbetena är planerade att pågå fram till våren 2024.

Vår målsättning har varit att skapa en variationsrik, trygg o trivsam miljö för såväl gaturum som byggnaderna med sina gårdar och samarbetet mellan våra hus- och landskapsarkitekter har varit tätt.

Läs mer om projektet HÄR

 

Sök