skip to Main Content
Radar har i nära samverkan med Värnamo kommuns projektgrupp tagit fram ett idéprogram för flera av stadens viktigaste stadsrum...
Radar har tagit fram en metod som kan hjälpa kommunerna att skydda känslig jordbruksmark vid exploatering. De senaste årens utveckling med pandemi, torka och kriget i Ukraina har satt fingret på...
Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck, det vi inte kan undvika klimatkompenserar vi. För föregående år har vi investerat i klimatskog...
På uppdrag av Partille Kommun har vi tagit fram ett gestaltningsförslag för hur en lång, mörk och otrygg gångtunnel kan bli tryggare och säkrare. Genom att “gräva bort” branta murar och...
Sök