Skip to content

Tryggare boendemiljö i Simrishamn

På uppdrag av Simrishamnsbostäder har Radar tagit fram ett gestaltningsförslag för Bruksområdet i Simrishamn, ett område med stora gröna ytor men få ekosystemtjänster. Målet med uppdraget är att ta fram ett förslag för hur Bruksområdet kan utvecklas för att bli en mer trygg, aktiv och hållbar boendemiljö, som blir en del av utvecklingen i centrala Simrishamn, i ett stationsnära läge. 

Området laddas med mer biologisk mångfald med hjälp av att klippta gräsytor släpps upp till ängsytor, plantering av blommande och fruktsättande träd, samt att fjärilsrabatter anläggs. 

Ett nytt dagvattenstråk med nedsänkta ytor som kan ta hand om områdets dagvatten och skyfall bidrar till att minska risken för översvämningar. För att locka besökare skapas tydliga entréplatser och två stråk genom området aktiveras, med olika funktioner och karaktär, där man kan odla, träna, grilla och leka.

 

Intervju med två av Radars landskapsarkitekter publicerade i Simrishamnsbostäders kundtidning ”Fönstret” nummer 1/2023

Sök