Skip to content

Vi har gestaltat skolgården till Falkenbergs största skolprojekt – Tröingeskolan

Beställare Falkenbergs kommun
Utfört 2020– pågående
Ort Tröinge, Falkenberg
Uppdrag Gestaltning och projektering av skolgård ca 30.000 kvm
Team Ulrika Eliasson (Uppdragsansvarig L), Hanna Ekenberg (L), Linda Wedblad (L), Jonas Sutinen (L), Johanna Karlson (L)

Vi har på uppdrag av Falkenbergs kommun gestaltat en spännande utomhusmiljö till Falkenbergs största investeringsprojekt någonsin och mycket krut har lagts på utomhusmiljön.
När allt står klart ska tusen elever i årskurs F–9 tillbringa dagarna på Tröingeskolan i Falkenberg. Kommunen växer och ambitionerna är höga att möta de yngsta invånarna på bästa sätt.

Det började med ett gestaltningsförslag, som sen har vuxit till projektering av hela utemiljön kring skolan på ca mer än 30 000 kvadratmeter

Barnen är i många olika åldrar så har vi anpassat utrymmet närmast skolbyggnaden efter respektive stadie. Alla stadier har fått en egen torgyta för pedagogisk verksamhet och lek. Längre bort från byggnaderna ligger ytor för mer aktiva funktioner. Här planeras för klätterställningar och gungor för de yngsta och pingisbord och scen för högstadieeleverna. Grundtanken är att det ska vara fritt att röra sig över området och att barnen ska lockas till aktivitet.

Det har varit flera dialogmöten med verksamheten och pedagoger och rektorer har fått tycka till. Vi fick också in önskemål från eleverna som vi har utgått från i gestaltningen. Något som många barn fantiserar om, men som sällan realiseras i verkligheten, är en linbana att flyga över skolgården i, här kommer det till och med finnas två, en linbana för de yngre barnen och en för de äldre.

Ännu viktigare än lekredskap är visionen om den gröna skolgården. För oss har det varit viktigt att minimera de hårda ytorna. I gestaltningen av den nya skolgården finns plats för såväl stora gräsytor som naturliga skogspartier. Förhoppningen är också att platsen ska användas av allmänheten på kvällar och helger. En enkel hinderbana och ett par grillplatser öppnar för att skolgården ska vara en plats att vistas på – även utanför skoltid.

Skolgården är inte så tillrättalagd om det var vanligt förr, då ville man ha stora öppna ytor så att barnen kunde övervakas, nu har man tänkt om – på denna skolgård finns både vilda partier och trygga stråk.

 

Arkitekt Norconsult
Markprojektör AFRY

Visualiseringar Made-Up

Sök