Skip to content

Pedagogen Park, Mölndal – Svanencertifierade bostadsrätter i parkområde

Beställare Aspelin Ramm Fastigheter AB och Tuve Bygg AB
Utfört Inflyttning våren 2024. Förprojektering och bygglovhandling våren 2021. Projektering bygghandling februari–maj 2022. Byggstart våren 2022.
Ort Mölndal
Uppdrag 48 bostadsrätter och komplementutrymmen, totalt cirka 3800 m² BTA. Bostadsgård
Team Pär Thurfjell (A Uppdragsansvarig arkitekt), Åsa Hultgren (A), John Bogren (A), Charlotte Farrouch (A), Clara Sandell (A), Sophia Thurfjell (A), Ellen Remy (A) Landskap: Linda Wedblad (L, Uppdragsansvarig arkitekt), Daniel Eriksson (L), Lina Lo Gillefalk (L) Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Brf Odlaren har ett extra trevligt läge i Stadsdelen Pedagogen Park, omgiven av grönska. Längs ena långsidan sträcker sig ett parkområde och på andra sidan huset finns bostadsgården och ett mindre villaområde och i det absoluta närområdet ligger Änggårdsbergen. Ambitionen har varit att skapa ett projekt med representativa bostäder där grönskan och läget blir en naturlig utgångspunkt.

Lägenheterna kommer att variera i storlek mellan 1–4 rum och kök med genomarbetade planlösningar och höga boendekvalitéer. Alla lägenheter får en mycket generös balkong/uteplats i den vackra trästrukturen som vetter mot gården. Många av de lite större lägenheterna får även balkong åt andra hållet, då mot parken på entrésidan. 

I projektet är frågor som energiförbrukning och materialens livscykel av stor vikt. Projektet kommer att ha en hög hållbarhetsambition och skall Svanen-certifieras. 

I gestaltningen har vi strävar efter att byggnaderna ska möta gatan och parken med ett uttryck präglat av enkelhet och elegans. Fasaderna är murade, utförda med ljusgrått tegel vilket raffineras genom partier med indragen fog och indragna fält.

Mot gårdssidan är balkongerna utformade som en lång sammanhängande limträstruktur klädd i laserad träpanel med ribbmönster. På gården finns även några mindre byggnader för bostadskomplement. Även dessa är utförda i träpanel med ribbor och ger tillsammans med balkongstrukturen en tydlig karaktär för gårdssidan. I enlighet med detaljplanen uppför vi även ett växthus, vilket vi kompletterar med en pergola vid den samlade uteplatsen.

Gestaltningen av utemiljön har utgångspunkt i projektets namn, Pedagogen Park.  Bostadsgården har ett genomgående gångstråk från nordost till sydväst. Gångstråket kantas av planteringar och låga dekorativa murar. I centrum av bostadsgården, mellan byggnadskropparna, öppnar sig gårdens stora rum. Nästan som ett torg, för samlingar, möten och aktiviteter.

Läs mer om gestaltningen av bostadsgården Radar bostadsgård Pedagogen Park 

Läs mer om projektet på projekthemsidan brf Odlaren Pedagogen Park

Sök