skip to Main Content

Konceptutveckling för bostäder vid Lilla Danska vägen, Göteborg

Beställare Residenset AB
Utfört 2014/pågår
Ort Göteborg
Uppdrag Ca. 30-40 bostäder i olika storlekar i flerfamiljshus.
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Åsa Hultgren (A), Elin Orstadius (A), Johanna Alveros (A), Clara Sandell (A), Oskar Götestam (P), Monika Levan (L)

Vid foten av ett berg i stadsdelen Lunden i Göteborg finns utrymme för och ett behov av att förtäta med en typ av bostäder som saknas i området – tillgängliga bostäder med en något högre standard. Kraven på anpassning till kulturmiljö och stadsbild är stora och möjligheten att skapa en fin bostadsmiljö är god.

Idén är att bygga två-tre flerbostadshus med 30-40 bostäder i varierande storlek, för att svara dels mot önskemål bland unga att vilja etablera sig på bostadsmarknaden men också för de som vill flytta till ett något mer bekvämt boende efter livet i villa. De tänkta bostadshusen placeras på en sockel med parkering och biytor och mellan husen kan en fin gård skapas.

Skalan ansluter till villorna i söder och i norr mot Katolska skolan och Skogshyddan, med ett gott stöd i terrängen väster om fastigheterna. På så sätt skapas en bebyggelse som relaterar till sin omgivning på ett ödmjukt vis.

Visualiseringar Made-Up

I projektet är frågor som mobilitet, energiförbrukning och kulturmiljö viktiga. Gestaltningen inspireras av omgivningen och den varierande bebyggelse som finns på platsen. Materialen är tänkta att vara både tåliga och sinnliga och detaljerna fint gestaltade.

Detaljplanen är nu klar och projektering påbörjas under hösten 2021.

Sök