skip to Main Content

Fredriksborg, L. Danska vägen 24

Beställare Westhouse Fastigheter AB och K21 Entreprenad AB.
Utfört Planansökan och detaljplan sedan 2014. Projektering sedan 2021 – pågående. Byggstart HT 2022.
Ort Göteborg
Uppdrag Ca 7000 m² BTA fördelat på garage, komplementutrymmen och 46 lägenheter.
Team I detaljplaneskedet: Ulrik Neuendorf (A Uppdragsansvarig arkitekt), Oskar Götestam (P), Åsa Hultgren (A), Elin Orstadius (A), Johanna Alveros (A), Clara Sandell (A), Oskar Götestam (P), Monika Levan (L). I projekteringsskedet: Ulrik Neuendorf (A Uppdragsansvarig arkitekt), Gizella Puskas (A), Mikael Broberg (A), Linda Wedblad (L), Daniel Eriksson (L).

Vid foten av ett berg i stadsdelen Örgryte i Göteborg finns utrymme för och ett behov av att förtäta med en typ av bostäder som saknas i området – tillgängliga bostäder med en något högre standard. Kraven på anpassning till kulturmiljö och stadsbild är stora och möjligheten att skapa en fin bostadsmiljö är god.

Idén är att bygga tre flerbostadshus med 46 lägenheter i varierande storlek som sammanlänkas av en gemensam och skyddad gårdsmiljö. Lägenheterna kommer att variera i storlek och spänna mellan 1 RoK till 5 RoK men med fokus på lite större och mer spatiösa lägenheter med höga boendekvaliteter.

Skalan ansluter till villorna i söder och i norr mot Katolska skolan och Skogshyddan, med ett gott stöd i terrängen väster om fastigheterna. På så sätt skapas en bebyggelse som relaterar till sin omgivning på ett ödmjukt vis.

Gestaltningen inspireras av omgivningen och den varierande bebyggelse som finns på platsen. Materialen är tänkta att vara både tåliga och sinnliga och detaljerna fint gestaltade.

Radar har arbetat sedan starten av projektet, först med planansökan och detaljplan och nu är projektering påbörjad och byggstart sker hösten 2022.

 

Visualiseringar Studio Superb

Läs mer på projekthemsidan www.fredriksborg.se

Sök