Skip to content

Genomförbarhet för FÖP Lidköping

Beställare Lidköpings kommun
Utfört 2020/pågår
Ort Lidköping
Uppdrag Faktabaserade och strukturerade kunskapsunderlag för strategiska beslut
Team Oskar Götestam (SB, uppdragsansvarig), Caisa Malmryd Olander (P), Anna-Karin Sinntorn (L) tillsammans med den externa exploateringsekonomen Roger Asterholm

En genomtänkt markanvändningsplan – och sen? Radar har på uppdrag av Lidköpings kommun analyserat genomförandet av översiktsplanens fördjupning över tätortsområdet med utgångspunkt i stadsbyggnadskvaliteter samt exploateringsekonomi framför allt för kommunala investeringar.

Det ger ett underlag för strategiska politiska beslut kring ordningen i utvecklingen av tätorten. Kommunalt markinnehav, tröskelinvesteringar och måluppfyllelse av kvalitetsmål har varit tongivande i analysen som renderat tårtdiagram för samtliga utvecklingsområden.

Inom uppdraget har en omfattande dialog med intressenter genomförts för att ytterligare komplettera kunskapsmassan och provtrycka några av de idéer som finns. Slutresultatet av uppdraget är ett förslag till vilka områden som ska bebyggas, uppdelat i tid och geografi kompletterat med en kostnadsuppskattning.

Sök