Skip to content

Örgryte Höjd

Beställare Westhouse Fastigheter AB och K21 Entreprenad AB.
Utfört Planansökan och detaljplan sedan 2014. Projektering sedan 2021 – pågående.
Ort Göteborg
Uppdrag Bostadsgård till flerbostadshus
Team Monika Levan (L), Linda Wedblad (L), Daniel Eriksson (L).

Vid foten av ett berg i stadsdelen Örgryte i Göteborg finns utrymme för och ett behov av att förtäta med en typ av bostäder som saknas i området – tillgängliga bostäder med en något högre standard. Kraven på anpassning till kulturmiljö och stadsbild är stora och möjligheten att skapa en fin bostadsmiljö är god.

Idén är att bygga tre flerbostadshus med 46 lägenheter i varierande storlek som sammanlänkas av en gemensam och skyddad gårdsmiljö. Lägenheterna kommer att variera i storlek och spänna mellan 1 RoK till 5 RoK men med fokus på lite större och mer spatiösa lägenheter med höga boendekvaliteter.

Skalan ansluter till villorna i söder och i norr mot Katolska skolan och Skogshyddan, med ett gott stöd i terrängen väster om fastigheterna. På så sätt skapas en bebyggelse som relaterar till sin omgivning på ett ödmjukt vis.

Gestaltningen inspireras av omgivningen och den varierande bebyggelse som finns på platsen. Materialen är tänkta att vara både tåliga och sinnliga och detaljerna fint gestaltade.

Radar har arbetat sedan starten av projektet, först med planansökan och detaljplan och nu är projektering påbörjad. Projektet är ett bra exempel där arkitektoniska värden vid gestaltning av fasad och gård har stärkts av digitala hjälpmedel som sol- och dagsljussimuleringar, och där byggets ekologiska fotavtryck tas fram i en klimatdeklaration

Läs mer om bostadsprojektet – Örgryte Höjd

 

Visualiseringar Studio Superb

Kontakta Mäklare Ahre

Läs mer på projekthemsidan Örgryte Höjd

Sök