Skip to content

Amiralstaden, Malmö

Beställare Malmö stad
Utfört 2016/2017
Ort Malmö
Uppdrag Parallellt uppdrag/Idétävling
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Monika Levan (L), Johanna Alveros (A), Max Haluzan (L), Olof Halvarsson (P), Lina Jonsdotter (A) tillsammans med Paul Göransson (Urbanivation) och Ulf Silbersky (Platspilot)

Radar arkitektur & planering har, tillsammans med företagen Urbanivation och Platspilot samarbetat i ett parallelt uppdrag för utvecklingen av Amiralsstaden i Malmö. “Amiralsstaden” är ett samlingsnamn på en kraftansträngning där den fysiska planeringen ska vara hävstång för att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt och i förlängningen för hela Malmö.

Syftet med Amiralsstaden är bland annat undersöka en förtätningspotential på 1500-2000 bostäder, undersöka möjligheter till fler butiker i närheten av stationen och utreda möjligheten av en kulturbyggnad. Arbetet inleddes med ett par större workshopar med intressenter och olika aktörer och resulterade i ett planschmaterial och en 3D-modell, som dels används för att kommunicera projektet till en bredare publik – invånarna i stadsdelarna kring den nya pendeltågsstationen Rosengård – men som också utgör ett underlag för olika investeringsbeslut

Läs mer om projektet här och gå in och titta på Radar m.fl. förslag i 3D-modellen här.

Sök